Ga naar de inhoud

Privacy statement en disclaimer

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Toppers Professionals houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. Lees in dit verband Toppers Professionals en haar gelieerde bedrijven zoals Bienvenue, FreeJobz, Uitzendkrachtig en de Nederlandse Payroll Maatschappij. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Toppers Professionals, Terborgseweg 34A, 7005 BA Doetinchem.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Toppers Professionals gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op nieuwsbrief, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een internetklantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Toppers Professionals. Bij de gegevens over u gaat het om contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten of diensten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Toppers Professionals gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Toppers Professionals, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Toppers Professionals. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten en diensten, aanbiedingen en acties van en door Toppers Professionals of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door Toppers Professionals zorgvuldig geselecteerd.

Afmelden
Toppers Professionals houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Toppers Professionals geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@toppers-professionals.nl of schriftelijk bij Toppers Professionals, t.a.v. Adresregistratie, Terborgseweg 34A, 7005 BA Doetinchem.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Toppers Professionals over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Toppers Professionals, t.a.v. Adresregistratie, Terborgseweg 34A, 7005 BA Doetinchem. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Toppers Professionals met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van Toppers Professionals worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Toppers Professionals haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Toppers Professionals ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Gebruik van Cookies door Toppers Professionals
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.
Toppers Professionals gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Toppers Professionals maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en diensten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten en diensten van Toppers Professionals, haar groepsmaatschappijen en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Maar ook als u ingelogd bent bij Toppers Professionals kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie. Voor websites van Toppers Professionals is uw e-mailadres de gebruikersnaam.

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Microsoft Edge of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Toppers Professionals en andere websites
Op de site treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Toppers Professionals kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
Toppers Professionals behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Toppers Professionals.

Disclaimer
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie inmiddels niet meer juist of gedateerd is. Toppers Professionals acht zich dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van deze website. Deze website is opgesteld ter informatie en is niet bedoeld als advies.

Geen enkele informatie, dan wel beeltenis van deze website mag openbaar gemaakt, dan wel vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Toppers Professionals.

Op deze website wordt verwezen naar informatiebronnen die door derden zijn gereedgemaakt en worden bijgehouden. Toppers Professionals acht zich niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatiebronnen.